Mediation bij conflicten

 • Mediation bij conflicten, ongeacht het type

  Mediation bij conflicten is altijd mogelijk, bij elk type conflict. Wel vraagt mediation in elke situatie een andere aanpak, een benadering op maat. Samen bespreek je met de mediator of het inzetten van mediation een bijdrage levert aan de oplossing voor jullie conflict.

  Conflict in de (top)sport?

  In de (top)sport gaat het om winnen. Je kunt er volop van genieten, maar het kan ook wrijving, ruzie, samenwerkingsproblemen en belangenverstrengeling veroorzaken. Merk je dat zakelijke belangen steeds groter worden en sportiviteit ver te zoeken is?

  Mediation in (top)sport is succesvol bij:

  • rechtspositionele conflicten
  • conflicten tussen sporter/sportbond en sponsor
  • selectieperikelen
  • seksuele intimidatie
  • conflicten over de uitleg of uitvoering van overeenkomsten
  • transferconflicten
  • bestuurs- en directieconflicten
 • Conflict of ruzie in de familie?

  Familie is emotie en een familieruzie is daarom een ingewikkelde zaak. Je kunt je als betrokken familielid erg gekwetst voelen en de aanleiding al snel uit het oog verliezen. Het lijkt alsof je het conflict onmogelijk op kunt lossen, met alle gevolgen voor de hele familie.

  Duurzame oplossing

  Om toch met elkaar in gesprek te blijven en de belangen van de familieleden op tafel te krijgen, kan mediation bij conflicten helpen zodat er een ‘kanteling’ ontstaat. Daarnaast zorgt de mediator ervoor dat jullie samen gaan werken aan een duurzame oplossing.

 • Zakelijk conflict in de automatisering/ICT?

  Door de complexiteit en dynamiek van automatisering of ICT kan jouw verwachting lijnrecht tegenover een ander komen te staan. Veranderende wensen of omstandigheden, of verschillende interpretaties van de afspraken leiden daardoor gemakkelijk tot een conflict.

  Relatie herstellen

  In een hectische markt waar grote belangen op het spel staan, ben je gebaat bij een snelle oplossing in ieders belang. Naast het lopende project kan er immers sprake zijn van een langlopende relatie op basis van beheer of onderhoud.

  Mediation bij conflicten; effectief en efficiënt

  Een andere specialist zich laten verdiepen in de situatie kost mogelijk veel tijd en geld, zowel voor opdrachtgever, als opdrachtnemer. Een mediator zorgt ervoor dat jullie samen werken aan een duurzame oplossing.