KIES omgangsbegeleiding

 • Wat is KIES omgangsbegeleiding?

  KIES omgangsbegeleiding (Kinderen In Echtscheiding Situatie) is een programma om kinderen en ouders te ondersteunen in het opstellen van een gedegen en duurzaam ouderschapsplan.

  Het opstellen van een ouderschapsplan voor ex-partners met kinderen kan lastig zijn. Toch wil je samen tot werkbare afspraken komen en het voor je kind(eren) zo goed mogelijk regelen.

  Geef je kind een stem

  Je kunt je kind(eren) een stem geven bij het opstellen van de omgangsregeling, bijvoorbeeld door te vragen wat zij wil(len). De vraag is of je er dan écht achterkomt wat je kind ervan vindt.

  Vaak zijn kinderen in deze situatie loyaal aan beide ouders en geven zij niet onbevangen hun mening. Schakel dan een KIES coach in, aan wie kinderen wel hun verhaal kwijt kunnen.

  Omgangsregeling

  KIES omgangsbegeleiding bestaat uit een kortdurend programma van 4 sessies voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met scheidende ouders.

  Onder professionele begeleiding krijgen zij de mogelijkheid om hun vragen en zorgen over de scheiding te verwoorden. Ook krijgen zij de gelegenheid om hun wensen voor de omgangsregeling en hun emoties te uiten.

 • Individuele of gezinssessie

  KIES bijeenkomsten kunnen individueel of met alle broers en zussen samen plaatsvinden. Het voordeel van een gezinssessie is dat ieder kind zich kan uitspreken en inzicht krijgt in de zorgen en oplossingen van aanwezige broers en zussen.

  Op die manier is het mogelijk een plan op te stellen dat afgestemd is op ieders behoeften. Wel is het belangrijk dat de kinderen weten dat de ouders uiteindelijk beslissen over het plan.

  Evaluatie

  Na de 4e bijeenkomst met kinderen volgt een afsluitend evaluatiegesprek waarin de KIES coach de bevindingen van de kinderen met beide ouders bespreekt.

  De wensen van de kinderen kunnen de basis vormen voor het opstellen van de KIES omgangsregeling in als onderdeel van het ouderschapsplan.

  Resultaten begeleiding:

  • de scheiding begrijpen en verwerken
  • problemen op oudere leeftijd voorkomen
  • inzicht in de wensen van de kinderen
  • een werkbaar en duurzaam ouderschapsplan
 • Positief effect KIES omgangsbegeleiding

  Het KIES programma is door de Universiteit Utrecht onderzocht op effectiviteit. Dit effectiviteitsonderzoek naar het preventieprogramma kinderen in echtscheidingsituaties (KIES)  is in 2013 gepubliceerd.

  Hieruit blijkt dat kinderen en jongeren die het programma hebben doorlopen, zich aantoonbaar beter en gelukkiger voelen dan diegenen die het programma niet hebben doorlopen.

  KIES omgangsbegeleiding vindt plaats:

  • op individuele basis
  • voor alle kinderen in een gezin (gezinscoaching)
  • in een groep met leeftijdsgenoten die in eenzelfde situatie verkeren

  Aantal bijeenkomsten

  Kinderen volgen 4 bijeenkomsten van 1 uur. Voor de ouders wordt er voorafgaand aan het KIES programma een intakegesprek gehouden en na afloop vindt er een consult plaats ter nabespreking.

  Schriftelijke verklaring

  Voorafgaand aan de KIES omgangsbegeleiding onderteken je als ouders gezamenlijk een schriftelijke verklaring waarin je toestemming verleent voor het KIES programma waaraan je kind of kinderen deelnemen.